Vergoedingen

Als gediplomeerd Gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de Beroepsvereninging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, worden consulten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Op de website van BGN:  www.gewichtsconsulenten.nl  kun je de voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars terugvinden.
Een aantal zorgverzekeraars vergoed .......................